ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာနမှ အမိန့်အမှတ် (၃၈/၂၀၂၀) အား ဧပြီလ (၁၈) ရက်နေ့ ရက်စွဲဖြင့် ထုတ်ပြန်