ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာ မြင့်ထွေး အာရှ၊ အာဖရိကနှင့် အရှေ့အလယ်ပိုင်းဒေသ နိုင်ငံများမှ ပညာရှင်များနှင့် တာဝန်ရှိသူများ ပါဝင်တက်ရောက်ခဲ့သည့် ကိုရီးယားနိုင်ငံ၏ COVID-19 ကာကွယ်၊ ထိန်းချုပ်၊ ကုသမှု အတွေ့အကြုံများ ဝေမျှမှု အစည်းအဝေးသို့ တက်ရောက်

ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာ မြင့်ထွေး Webinar စနစ်ဖြင့် ပြုလုပ်သည့် အာရှ၊ အာဖရိကနှင့် အရှေ့အလယ်ပိုင်းဒေသ နိုင်ငံများမှ COVID-19 ကာကွယ်၊ ထိန်းချုပ်၊ ကုသမှု လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နေသည့် ပညာရှင်များနှင့် တာဝန်ရှိသူများ ပါဝင်တက်ရောက်ခဲ့သည့် ကိုရီးယားနိုင်ငံ၏ COVID-19 ကာကွယ်၊ ထိန်းချုပ်၊ ကုသမှု အတွေ့အကြုံများ ဝေမျှမှု အစည်းအဝေးသို့ တက်ရောက်