လှိုင်သာယာမြို့နယ်အတွင်း COVID - 19 ရောဂါနှင့်သတ်သက်၍ ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်ပေးလျက်ရှိ