ကချင်ပြည်နယ်ရှိ နယ်စပ်ဂိတ်များဖြစ်သည့် လွယ်ဂျယ်နှင့် ကန်ပိုက်တီးတို့မှ ဝင်ရောက်လာသော တရုတ်နိုင်ငံမှ ပြန်လာသည့် မြန်မာနိုင်ငံသားများကို သက်ဆိုင်ရာဒေသ အသီးသီးသို့ ပို့ဆောင်မှုများ ပြုလုပ်