ချင်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ ပြည်နယ်လူမှုရေးဝန်ကြီး ဦးပေါင်လွန်းမင့်ထန် ချင်းပြည်နယ် တွန်းဇံမြို့နယ်အတွင်းရှိ ကျေးရွာအချို့သို့သွားရောက်ပြီး COVID-19 ရောဂါနှင့်ပတ်သက်၍ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် သိရှိနိုင်ရေး ကွင်းဆင်းဆောင်ရွက်