ဒစ်ဂျစ်တယ်မာကတ်တင်း ဒီကနေ့ခေတ်တွင် ဘယ်လောက်အရေးပါလာသလဲ