ဆေးဖက်ဝင်ဟင်းသီးဟင်းရွက်နှင့် ကျန်းမာရေး "ဗီတာမင်စီဓာတ်ပါဝင်မှုများသည့် သီးနှံများ"