ကျန်းမာရေးမဂ္ဂဇင်း ကျန်းမာရေးအတွက် တိုင်းရင်းဆေးပညာအစီအစဉ် “ဝမ်းကိုက်ရောဂါနှင့် တိုင်းရင်းဆေး”