ရွေးကောက်ပွဲအကြောင်း သိကောင်းစရာ “နိုင်ငံရေးပါတီ၊ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းဆိုတာ”