ကျန်းမာရေးမဂ္ဂဇင်း (ကွမ်းစားခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပွားတတ်သောရောဂါများ)