ဒီမိုကရေစီနှင့်လူ့အခွင့်အရေးပါတီ

၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ပါတီစုံဒီမိုကရေစီ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲ

 ‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗

ဒီမိုကရေစီနှင့်လူ့အခွင့်အရေးပါတီ

ဟောပြောမည့်ပုဂ္ဂိုလ် - ဒေါ်ခင်နု

တီတဝန် - ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံ