ဆေးဖက်ဝင်ဟင်းသီးဟင်းရွက်နှင့် ကျန်းမာရေး “ဗီတာမင်စုံလင် အာနိသင်နှင့် သိမှတ်စရာကျန်းမာရေးကဏ္ဍ”