ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ရာပြည့် ဂုဏ်ပြုအစီအစဉ် "ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှ တောင်ငူဆောင် အပိုင်း(၂)"