"စွယ်တော်နှလုံးသား"

ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ရာပြည့် ဂုဏ်ပြုသီချင်း

"စွယ်တော်နှလုံးသား"

တေးဆို - Treasure Aung

တေးရေး - လူမောင် (ဆေး-၁)