ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် ရာပြည့် ဂုဏ်ပြုအစီအစဉ် "IT နည်းပညာဆိုင်ရာစကားဝိုင်း ဆွေးနွေးပွဲ"