အမှောင်ခွင်း၍ အလင်းဆောင် “ဆရာတို့စာ ကျွန်တော်တို့အမြင် သူတို့စကား - (ဆရာမသင်းသင်းသာ၏ ဝတ္ထုတို၊ ဝတ္ထုလတ်များနှင့်ပတ်သက်ပြီးတွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်း)"