အမှောင်ခွင်း၍ အလင်းဆောင် “ဆရာတို့စာ ကျွန်တော်တို့အမြင် သူတို့စကား - (ဆရာဆောင်းဝင်းလတ်၏ ဝတ္ထုတို၊ ဝတ္ထုရှည်၊ ဆောင်းပါးများနှင့်ပတ်သက်ပြီးတွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်း)"