ချင်း(ချိုး)ဘာသာအစီအစဉ် “တောင်ကြာပန်းတို့ရှိရာဆီတစ်ခေါက်တစ်ခါအလည်ရောက်စေချင်”