အလှဝေဖြာ တောင်ဇလပ်မြေ (ဒေသအလှ ဓလေ့ရိုးရာ အစားအစာနှင့် ထွက်ကုန်များ)