တိုင်းရင်းသားရိုးရာ အစားအစာချက်ပြုတ်နည်းများ “မေမေ လုပ်ကျွေးတဲ့ ဟင်းထုပ်”