အမြို့မြို့အနယ်နယ်သတင်းအစီအစဉ်

ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ သာပေါင်းမြို့နယ်တွင် စုပေါင်းသန့်ရှင်းရေးဆောင်ရွက်ခဲ့သည့်သတင်းနှင့် ကချင်ပြည်နယ်၊ တနိုင်းမြို့နယ်တွင် မိုးရာသီစုပေါင်းသစ်ပင်စိုက်ပျိုးပွဲ ကျင်းပခဲ့သည့်သတင်းအပါအဝင် အခြားစိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာ သတင်းများကို စုစည်းတင်ပြထားပါသည်။