အရှေ့ပိုးကရင်အစီအစဉ် " ဇာတ်လမ်း " တုနှိုင်းမဲ့မေတ္တာ