စီးပွားရေးသတင်းအစီအစဉ်

စီးပွားရေးသတင်းအစီအစဉ်မှ ယခုနှစ်တွင် ပြည်ပသို့ ကော်ဖီတန်ချိန် (၂၀၀)တင်ပို့နိုင်ရန် ခန့်မှန်းထားသည့်သတင်းနှင့် မွန်ပြည်နယ်တွင် ၂၀၂၃ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလမှ ၂၀၂၄ ခုနှစ် မတ်လအတွင်း နေလှန်းဆားတန်ချိန် (၃၀,၀၀၀)ကျော် ထွက်ရှိသည့်သတင်းအပါအဝင် အခြားစီးပွားရေးသတင်းများကို စုစည်းတင်ပြထားပါသည်။