(စကောကရင်အစီအစဉ်) “စိုက်ပျိုးရေး” စီးပွားဖြစ် နှင်းဆီစိုက်ပျိုးရေး