(ချင်း (လိုင်ဇိုး)အစီအစဉ်) “သုတ” ကလေးများကြီးထွားဖွံ့ဖြိုးနေတဲ့အချိန် နာကျင်ခြင်း