(ကယန်းအစီအစဉ်) “သုတ” ကလေးစာဖတ်အောင် ပြုစုပျိုးထောင်