(မွန်အစီအစဉ်) “သုတ” ဆေးသောက်လျှင် သိထားရမည့် သိမှတ်ဖွယ်ရာများ