(ပအိုဝ်းအစီအစဉ်) “စာပေ” စိတ်ကြောင့်ဖြစ်သောရောဂါများ