(ရခိုင်အစီအစဉ်) “ သာယာလှပ ” လှေခွင်းတောင်သို့အပန်းဖြေသွားကြမယ်