(ရခိုင်အစီအစဉ်) “သုတ” ရာသီအလိုက် ဖူးပွင့်ကြတဲ့ ပန်းလေးများရဲ့အကျိုးများ