ကလောင်စွမ်းဖြင့် ဉာဏ်အလင်းတံခါးဖွင့်ပေးကြသူများ “မွေခံထိုက်စေ စာကြည့်တိုက်ပညာအမွေ(အပိုင်း- ၁)” (ဒေါက်တာသော်ကောင်း)

Friday, February 17, 2023