ကလောင်စွမ်းဖြင့်ဉာဏ်အလင်းတံခါးဖွင့်ပေးကြသူများ “မွေခံထိုက်စေ စာကြည့်တိုက် ပညာအမွေ (အပိုင်း- ၂)” (ဒေါက်တာသော်ကောင်း)

Friday, February 24, 2023