ကလောင်စွမ်းဖြင့်ဉာဏ်အလင်းတံခါးဖွင့်ပေးကြသူများ " မွေခံထိုက်စေ စာကြည့်တိုက် ပညာအမွေ(အပိုင်း- ၃) " (ဒေါက်တာသော်ကောင်း)

Friday, March 03, 2023