ရုပ်သံမှတ်တမ်းအစီအစဉ် "10th ASEAN Quiz (Regional Level) ပြိုင်ပွဲတွင် ပထမဆုရရှိခဲ့သည့် မြန်မာအသင်းတွင် ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့သူ မောင်ပြည့်စုံချမ်းသာ နှင့် တွေ့ဆုံခြင်း"

Friday, March 03, 2023