ပြည်ထောင်စုတရားသူကြီးချုပ် ဦးထွန်းထွန်းဦး ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်၊ ရုံးအမှတ်(၁)၌ အထူးအယူခံမှု (၄)မှုကို ရုံးထိုင်ကြားနာ

Monday, March 20, 2023