နိုင်ငံတော် စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီသည် အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၈၄/၂၀၂၃) ဖြင့် ဂုဏ်ထူးဆောင်တံဆိပ်များကို (၂၇-၃-၂၀၂၃) ရက်နေ့တွင် ချီးမြှင့်အပ်နှင်း

နိုင်ငံတော် စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီသည် အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၈၄/၂၀၂၃) ဖြင့် ဂုဏ်ထူးဆောင်တံဆိပ်များကို (၂၇-၃-၂၀၂၃) ရက်နေ့တွင် ချီးမြှင့်အပ်နှင်း (တပ်မတော်ဆိုင်ရာ စွမ်းရည်သတ္တိ ဂုဏ်ထူးဆောင်တံဆိပ် သူရဲကောင်းမှတ်တမ်းဝင် တံဆိပ်ရရှိသူ (၁)ဦး၊ မြန်မာနိုင်ငံ ရဲတပ်ဖွဲ့ဆိုင်ရာ စွမ်းရည်သတ္တိ ဂုဏ်ထူးဆောင်တံဆိပ် ရဲဗလတံဆိပ်ရရှိသူ (၃၆)ဦး၊ စုစုပေါင်း (၃၇)ဦး)

Monday, March 27, 2023