၂၀၂၃-၂၀၂၄ ပညာသင်နှစ်တွင် စတင်ဖွင့်လှစ်မည့် အခြေခံပညာ အလယ်တန်းအဆင့် (Grade-9) ပြီးမြောက်အောင်မြင်ပြီး ပညာဆက်လက်သင်ယူမည့် ကျောင်းသားကျောင်းသူများနှင့် မိဘပြည်သူများ သိရှိနိုင်စေရန် အသိပေးနှိုးဆော်ချက်

Wednesday, March 29, 2023