“ကလေးငယ်များ အနာဂတ်တောက်ပဖို့ အားလုံးဝိုင်းဝန်းကူညီစို့” (New Future မှ ကျင်းပသည့် ပညာသင်ဆုချီးမြှင့်ပွဲ အခမ်းအနား)

Monday, April 10, 2023