တစ်နှစ်နွမ်းတစ်နှစ်ဆန်း

တစ်နှစ်နွမ်းတစ်နှစ်ဆန်း
တေးဆို - အိုင်ရင်းဇင်မာမြင့်
အက - မြန်မာ့အသံနှင့်ရုပ်မြင်သံကြား လှပျိုဖြူများယိမ်း

Saturday, April 15, 2023