ရခိုင်ပြည်နယ် ဝန်ကြီးချုပ် ဦးထိန်လင်း စစ်တွေမြို့၊ လမ်းသွယ်များအား စုပေါင်းရှင်းလင်းရေး ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများ၊ လူမှုရေးအဖွဲ့အစည်းများနှင့် တွေ့ဆုံ

Sunday, May 28, 2023