ကိုဗစ်-၁၉ လတ်တလော အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာရောဂါ စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့် ပတ်သက်၍ ည ၈ နာရီအချိန် သတင်းထုတ်ပြန်ချက်

Wednesday, May 31, 2023