ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ အသေးစားစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနတွင် ၂၀၂၃-၂၀၂၄ ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် နည်းပညာသင်တန်း အကြိမ် (၂၀)ပို့ချမည်

Friday, June 02, 2023