တစ်စစီကျိုးပဲ့နေတယ် တေးရေး - မင်းချစ်သူ တေးဆို - ခြူးပြည့်အိမ်စည်

Saturday, June 03, 2023