ချီလီနိုင်ငံမြောက်ပိုင်း ကမ်းရိုးတမ်းတစ်လျှောက်တွင် ထောင်နှင့်ချီသည့် ပင်လယ်ငှက်များ သေဆုံးခဲ့

Sunday, June 04, 2023