ကလေးငယ်များ အနာဂတ်တောက်ပဖို့ အားလုံးဝိုင်းဝန်းကူညီစို့ (New Future မှကျင်းပသည့် ပညာသင်ဆုချီးမြှင့်ပွဲ အခမ်းအနား) (ဇွန် ၂၀၂၃)

Monday, June 05, 2023