လူဝင်မှု ကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အား ဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးမြင့်ကြိုင် တရုတ်နိုင်ငံ ကူမင်းမြို့၌ ပြည်သူ့ရေးရာ လုံခြုံရေးဝန်ကြီးဌာန၊ နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေး ဌာနကြီးမှူးနှင့် ယူနန်ပြည်နယ် လူဝင်မှု ကြီးကြပ်ရေးဌာနမှ တာဝန်ရှိသူများနှင့် တွေ့ဆုံ

လူဝင်မှု ကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အား ဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးမြင့်ကြိုင် တရုတ်နိုင်ငံ ကူမင်းမြို့၌ ပြည်သူ့ရေးရာ လုံခြုံရေးဝန်ကြီးဌာန၊ နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေး ဌာနကြီးမှူးနှင့် ယူနန်ပြည်နယ် လူဝင်မှု ကြီးကြပ်ရေးဌာနမှ တာဝန်ရှိသူများနှင့် တွေ့ ဆုံ၊ နှစ်နိုင်ငံနယ်စပ်ဒေသ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမှုလုပ်ငန်းများ ပိုမိုထိရောက်စွာ ကြိုးပမ်းအကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်နိုင်ရေး ဆွေးနွေး

Friday, September 22, 2023