နိုင်ငံတော်အတွင်း နိုင်ငံတော်၏တာဝန်ကို ထမ်းဆောင်လျက်ရှိကြသည့် နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများအား အပိုထောက်ပံ့ကြေး ခံစားခွင့်ပြုသွားမည်

Update News
နိုင်ငံတော်အတွင်း နိုင်ငံတော်၏တာဝန်ကို ထမ်းဆောင်လျက်ရှိကြသည့် နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများအား အပိုထောက်ပံ့ကြေး ခံစားခွင့်ပြုသွားမည် (နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများ၏ လက်ရှိလစာအပြင် အပိုထောက်ပံ့ကြေးအဖြစ် တစ်ဦးလျှင် တစ်လကျပ်(၃၀၀၀၀)နှုန်းဖြင့် လစဉ်ခံစားခွင့်ပြုမည်၊ နေ့စားအလုပ်သမားများ၏ လုပ်ခကိုအပိုထောက်ပံ့ကြေးအဖြစ် တစ်ဦးလျှင်(၁၀၀၀)ကျပ်တိတိခံစားခွင့်ပြုမည်)

Saturday, September 30, 2023