မင်းညဖြစ်ပါစေ တေးရေး … ဖိုးကျော်(ရေဝတီ)၊ စိုးစိုး တေးဆို … အကယ်ဒမီ စိုးမြတ်သူဇာ

Saturday, October 14, 2023