ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့၏ ဦးဆောင်မှုနှင့် တိုင်းရင်းသားအခွင့်အရေးများ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးဦးစီးဌာနတွင် Computer Networking plus သင်တန်း ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနား ကျင်းပ

Saturday, November 25, 2023