ကြိုနေမယ့်နေ့များ တေးရေး - မောင်သစ်မင်း တေးဆို- ဟေမာနေဝင်း